Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, geçici ithal edilen konteynerlerin yeniden ihracı konulu 2018/17 sayılı bir Genelge yayımlamıştır.

Bahse konu Genelge’de konteynerlere ilişkin mevzuat hükümlerine atıf yapılarak,

– Geçici ithal edilen konteynerler içindeki eşyanın beyanının, konteynerlerden bağımsız olarak eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma göre ayrıca yapılabildiği,

– Eşya taşınmasında kullanılan nakil vasıtalarında olduğu gibi konteynerlerın taşıma aracı niteliğinde olması nedeniyle sahibi, işleticisi veya bunların temsilcilerinin izni dahilinde konteynerlere başka firmaların eşyasının konulması, konteynerlerin içinde bulunan eşyanın taşımasından sorumlu firmalar tarafından nakledilmesi ve yurtdışı edilmesinin mümkün olduğu,

– Konteynerin sahibi, işleticisi veya bunların temsilcileri dışında konteynerin içinde bulunan eşya ile birlikte eşyanın taşımasını üstlenen başka firma tarafından yurtdışı edildiği durumda konteynerin gümrük işlemlerinde, geçici ithalat işlemleri aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu düzenleyen konteyner sahibi, işleticisi veya bunların temsilcisi tarafından yeniden ihraç aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun düzenlenmesi ve çıkış gümrük idaresince form işlemlerinin tamamlanmasının yeterli bulunduğu,

Belirtilmektedir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.