Geçici Depolama Yerine veya Antrepoya Alınmış Eşyanın Menşe Tevsiki Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Geçici Depolama Yerine veya Antrepoya Alınmış Eşyanın Menşe Tevsiki Hakkında

Duyuru Özeti:

 
Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile A.TR  eşliğinde ithal edilecek ek mali yükümlülük ve ilave gümrük vergisine tabi eşyanın menşeinin belirlenmesine dair hususlarda düzenlemeler yapılmış, ancak değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki işlemleri kapsayan herhangi bir geçiş sürecine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemişti.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 44861949 sayılı dağıtımlı yazıda;
 
Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak işlemlerin 29.05.2019 tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması,
 
Yine, Yönetmelik değişikliğinin yürülüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış eşyanın bir kısmı için menşe tevsiki serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması gerektiğini,
 
Talimatlandırmıştır.
 
NOT:
Dağıtımlı yazıda “bahsi geçen Tebliğler” ibaresi yer almakla birlikte, yazı içeriğinde herhangi bir Tebliğden bahsedilmemektedir. Bu ibareden Yönetmelik değişikliği ile beraber yürürlükten kaldırılmış olan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen İGV ve EMY’ye tabi eşyanın menşeinin tevsikinde “İhracatçı Beyanı” “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” kullanımını düzenleyen Tebliğlerin kastedildiğini düşünmekteyiz.  
 
Dolayısıyla, 24.05.2019 tarihinden önce A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelerek geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan eşyalar için 29.05.2019 tarihinden itibaren 60 gün süreyle “İhracatçı Beyanı” “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” kullanımının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net