GARANTİ BELGESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ HKGaranti Belgesi yönetmeliğine göre üretici ve ithalatçılar Garanti Belgesi için Bakanlıktan almayacaklardır.Garanti Belgesini kendileri tanzim ederek piyasadaki tüketiciye sattıkları eşya beraberinde vereceklerdir.Garanti Belgesini tanzim ederken garanti belgesine konu olan eşya için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve yeterli sayıda servis istasyon sayısının tedrik edilmiş olması gerekmektedir.

İthalatta Garanti Belgesi uygulaması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün daha önce yaptığı açıklama ile 2014/6 Tebliğin yürürlükten kaldırılıncaya kadar belge ibrazının istenmemesi gerektiği bildirilmişti.

Satış sonrası hizmetler yönetmeliğinin 15.maddesinde Muafiyet uygulaması yer almaktadır.

MADDE 15  (1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140613-3.htm