FW: 2015/4 Sayılı Genelge “A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler”Menşe ispat belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler dair usul ve esasları düzenleyen 23/4/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgenin “III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller” başlıklı bölümü, 14 Kasım 2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No.8 uyarınca değiştirilmiştir.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerine ilişkin yapılacak işlemler” konulu 2015/4 Sayılı Genelge için linki tıklayınız.

http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/2015_4_ab_dis_iliskiler_955734863.pdf