Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına Yönelik E-başvuru Dönemi Hakkında DuyuruFikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına Yönelik E-başvuru Dönemi Hakkında Duyuru

Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine yönelik Bakanlığımıza yapılan başvurular 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren, Bakanlığımız web sayfasında  E-İşlemler/Uygulamalar başlığı altında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla elektronik olarak yapılacaktır.