Faktoring Semineri Hk. 

Sayın Üyemiz,

 

İhracatçılarımızın rekabet gücünü arttırmak için finansman olanaklarını araştırarak politika önerileri hazırlamak, finansal enstrümanların bilinirliğini artırmak için çalışmalar yapmak ve ihracatçıların finansman araçlarına erişimde karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri hazırlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi, Faktoring Derneği ve Türk Eximbank ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bahse konu protokol kapsamında Faktoring Derneği, Eximbank ve Ege İhracatçı Birliklerimiz işbirliğinde, İhracat Faktoringi’nin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ihracatçı firma yöneticilerinin ve finans sorumlularının katılacağı yarım günlük eğitim semineri gerçekleştirilecektir.

Bilgileriniz, 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü 12.30’da başlayacak aşağıda detaylı programı bulunan eğitim seminerini teşrifleriniz ve katılımınıza ilişkin aşağıdaki link’e teyit vermeniz rica olunur.

                                                                                               Canan ÖZYİĞİT

                                                                                           Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

 

 

Ek-1: İlgili Yazımız ve Seminer Programı (2 sayfa) (Aşağıda)

Ek-2: Kayıt Formu  

 

 

 

 

 

 

Program

 

12:30-13:00       Kayıt

 

13:00-13:30       Açılış Konuşmaları

13:30-14:15       Ticarette Alacak Yönetimi: Faktoring

Filiz Ünal – Faktoring Derneği Genel Sekreteri

Ø  Ticaret Zincirinde Faktoringin Rolü

Ø  Yeni Pazarlara Açılırken Faktoring

Ø  Güvenli İhracat için Finansal Çözüm

Ø  İşletme Sermayesi Kaynağı

Ø  Kesintisiz Nakit Akışı Desteği

Ø  Türk Eximbank ile İşbirliği

14:15-14:45       Kahve arası

 

14:45-15:30       Türk Eximbank ve İhracatın Finansmanındaki Rolü

Elif Koşok – Türk Eximbank Sigorta ve Garanti İşlemleri Daire Başkanı  

Ø  Türk Eximbank’ın İhracata Destek Misyonu ve Kaynakları

Ø  Yurtiçi Kredi Programları – Satıcı Kredileri ile ihracatçılarımıza Doğrudan Destek

·         Kısa Vadeli Kredi Programları

·         Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredi Programları

·         Orta-Uzun vadeli Kredi Programları

Ø  Ülke Kredileri  ile  Alıcıların Doğrudan Kredilendirilmesi

Ø  Sigorta Programları ile Alacakların Güvence Altına Alınması

·         Kısa Vadeli Sigorta Programı

·         Orta – Uzun Vadeli Programı

·         ICIEC ile İşbirliği

Ø  Sigorta Poliçesinin Teminat Olarak Kullanılması ile İlave Teminat Getirmeden Finansmana Ulaşım Olanakları

·         TCMB ile işbirliği – Türk Eximbank- SSRK Programı

·         Ticari Bankalar ile İşbirliği

·         Faktoring Derneği ile İşbirliği 

Ø  Yenilikler – Gerçekleşmeler – Hedefler

15:30-16:00       Soru&Cevap