Elektronik Olarak Beyan Edilebilen Sanayi Sicil Belgesinin Gümrük Beyanları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Elektronik Olarak Beyan Edilebilen Sanayi Sicil Belgesinin Gümrük Beyanları Hk.

Duyuru Özeti:


Sanayi Sicil Belgesi Nedir ?

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen ve kağıt ortamında gümrük beyanname ekine eklenen “Sanayi Sicil Belgesi” için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında web-servis entegrasyonu sağlanarak “Sanayi Sicil Belgesi”nin gümrük beyanname ekinde elektronik olarak beyan edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

BILGE Sisteminde yükümlüsünce beyannamenin tescili esnasında “0241 kodlu Sanayi Sicil Belgesi” beyanı yapılmış ise beyan edilen sanayi sicil belgesine ilişkin gerekli kontroller beyannamenin muayene aşamasında yapılacaktır.

Yapılan kontroller neticesinde sanayi sicil belgesinin geçerliliğinin bulunması ve ithalatçı/ihracatçı bilgisinin uyumlu olması halinde beyanname işlemlerinin devamına izin verilecektir.

Söz konusu belgenin beyanname ekinde kağıt ortamında ibraz edilmesi veya taranmak suretiryle eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net