Elektronik Arşiv Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.Elektronik Arşiv Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.  

 

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda; Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen fatura belgesinin ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibrazı ile internet üzerinden yapılan satışlarda  düzenlenecek faturanın alıcıya elektronik ortamda iletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği elektronik Arşiv Uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23.8.2013 tarihine kadar[email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.