Ekonomi Bakanlığı “Dahilde İşleme Rejimi/Firma Talepleri” Yazısı

 Ekonomi Bakanlığı “Dahilde İşleme Rejimi/Firma Talepleri” konulu yazısında ;

Ekonomi Bakanlığına Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamsında karşılaşılan sorunlar ve terddütler sebebiyle bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

1. Belge Taahhüt hesapları kapatılırken satır kodu dikkate alınarak taahhüt hesaplarının kapatılmasına imkan verilmesi,ciddi tereddüt olması halinde ticaret ve sanayi odalarından alınacak ekspertiz raporları ile belge taahhüt kaptma işlemlerinin yapılabileceği uygun görülmüştür.
2. Dahilde İşleme izin Belgesi müraccatına,revizesine veya kapatılmasına ilşikin işlemlerde aranılan son döneme ait elektrik faturası Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK) Bordrosunun Bölge Müdürlüklerince sisteme tanıtılması zorunluluğuna dair; yapılan değerlendirme sonucunda genel olarak firmanın üretim faaliyetlerinin devam ettiğinin tespitini desteklemek bakımından düzenlenmesi ve revizesi aşamasında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmalardan istenmemesi uygun görülmüştür.
3. İhracatın özel fatura ile yapılması halinde, DİİB taahhüt hesabının kapatılması sırasında istenen belgelerden birisi olan “döviz alım belgesi aslı”nın temininde yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak istisnai hallerde satış bedeli dövizin ilgilinin hesabına alacak kaydedildiğine sair üzerinde özel fatura tarih ve sayısın da yeraldığı banka dekontunun veya bankadan alınan söz konusu bilgileri ihtiva eden bir yazının Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi kaydıyla döviz alım belgesi aranmaksızın, gerekli diğer bilgi ve belgelerin yanı sra Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya ait ihracat taahhüt hesabının kapatılması için yeterli addedilmesi mümkün kılınmıştır.   

Söz konusu yazı için linki tıklayınız.
http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/D%C4%B0R_75776.pdf