Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarında Karar İçeriği, Olaylar ve Dayanak Bilgilerinin Eksiksiz Yazılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarında Karar İçeriği, Olaylar ve Dayanak Bilgilerinin Eksiksiz Yazılması Hk.

Duyuru Özeti:

Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin bulunması halinde fark vergilere isabet eden ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlenmektedir.

Düzenlenen bazı ek tahakkuk ve ceza kararlarının olaylar kısmında kararların gerekçelerinin detaylı olarak izah edilmeden tebliğ edilmesi üzerine konu İstanbul Gümrük Müşavirleri tarafından, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.

Karar gerekçelerinin beyan sahipleri ile paylaşılmasının mevzuatta öngörülen itiraz etme veya uzlaşma gibi hakların tam olarak kullanabilmesine de olanak sağlayacağı vurgulanmıştır.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 00083337040 sayılı cevabi yazılarında;

  —  Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ek tahakkuk ve ceza kararlarına esas teşkil eden “Karar İçeriği”, “Olaylar”, “Dayanak” vb. bilgilerin programa eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatının iletildiğini ve bahse konu hususun Bölge Müdürlüğününce takip edildiğini,

Bildirmiştir.

Konu ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]