E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:

Kamu kurumlarınca kullanılan bilişim sistemlerinin entegre edilmesi çerçevesinde Elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyonun sağlanması üzerine; gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin "Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu"  hazırlanmış ve söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alınmıştı.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 63 sıra no.lu Tebliğ'de;

Bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haiz olduğu belirtilmiş,

Ayrıca;

  • e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri
  • e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri
  • e-Teminat Mektubunun iade, tazmin ve vade uzatımı işlemleri
  • Sorumluluk ve Uygulamanın Yürütülmesi
Başlıkları altında  teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net