E-İhracat Destekleri Kapsamında E-İhracat Beyan Kılavuzu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  E-İhracat Destekleri Kapsamında E-İhracat Beyan Kılavuzu Hk.

Duyuru Özeti:

25.08.2022 tarihli E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile;

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmişti.

Söz konusu Karar ile E-ihracata yönelik önemli bir destek paketi açıklanmış olup, bu destekler kapsamında gerek başvuruların alınması gerekse de etki analizlerinin yapılmasında yararlanıcıların e-ihracatlarının tespiti önem taşımaktadır.

Düzenleme kapsamındaki yararlanıcıların e-ihracattan ne anlamaları gerektiğine ve e-ihracat işlemlerinin nasıl beyan edilmesi gerektiğine dair İhracat Genel Müdürlüğü tarafından “E-ihracat Beyan Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Kılavuzda aşağıda başlıklarına yer verilen konuların detaylarına yer verilmektedir..

  —  Elektronik İhracatın (E-ihracat) Tanımı ve Kapsamı
  —  Yararlanıcılar Tarafından E-İhracat İstatistiklerinin Derlenmesinin Önemi
  —  E-İhracat İşlemleri Nasıl Beyan Edilecektir?
     A. TCGB ile BEYAN
    B. Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) Elektronik Ticaret Soru Kutucuğu

Konuya ilişkin kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net