e-Fatura Uygulamasında ilk özel entegrasyon izni verilmiştir.
e-Fatura Uygulamasında ilk özel entegrasyon izni verilmiştir.

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan özel entegrasyon izni alan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Limited Şirketi – İstanbul