E-Devlet Sistemi Üzerinden Araçların Euro Normlarının Girilmesi

 E-Devlet Sistemi Üzerinden Araçların Euro Normlarının Girilmesi


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Derneğimizi yapılan bilgilendirmede, UBAK İzin Belgelerinin dağıtımı kapsamında, İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları arasında UBAK Dağıtım Esasları Yönergesinin 7 inci maddesinin (a) bendi gereğince “toplam yeşil taşıt sayısı” yer almakta olup, bu kapsamda anılan Yönergenin 6 ıncı maddesinin (b) bendinin 2 inci ve 3 üncü fıkraları gereğince de taşımacı firmaların yetki belgelerinde özmal olarak kayıtlı araçların taşıt normunu gösteren kanıtlayıcı bilgileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede, gerek uluslararası eşya taşımacılığı yapan ticari araç normlarının tespit edilmesi ve gerekse 2014 yılı UBAK başvurularında araç normlarının e-devlet üzerinden alınmasını teminen; uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesinde kayıtlı tüm firmalarca özmal ve sözleşmeli araç normlarının 1 Ağustos–15 Eylül 2013 tarihleri arasında e-devlet sistemine işlenmesi, e-devlet üzerinden bu tarihe kadar araç normlarını bildirmeyen firmaların ise 16 Eylül 2013 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yetki belgesine yönelik işlemlerini yapamayacaklardır.