Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Görüşleri Kararı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Görüşleri Kararı Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde eşyanın sınıflandırılması için kullanılan 12 rakamlı  koddur.

Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü olarak tanımlanmakta ve Dünya Gümrük Örgütünün sınıflandırmaya ilişkin görüşleri bu kapsamda bağlayıcı olmaktadır.

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken “Sınıflandırma Görüşlerininin” yürürlüğe konulmasına ilişkin Karar, 25.11.2020 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sınıflandırma görüşlerine ilişkin bir önceki karar olan 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise yürürlükten kaldırılmıştır.  

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net