Dünya Gümrük Örgütü Resmi Yayınından Türk Gümrük Örgütüne Övgü
Dünya Gümrük Örgütü tarafından çıkartılan ve tüm Dünyadaki Gümrük Örgütlerine dağıtılan WCO News Dergisi İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanıyor. Derginin Haziran Ayında yayınlanan 71. Sayısında Türk Gümrük Örgütlerine ilişkin bir makale yayınlandı.  “Türk Gümrük İdaresi Risk Yönetimi Sistemini Güçlendiriyor” başlığıyla verilen makalede Türk Gümrük Örgütlerindeki Risk Yönetimi Sistemi hakkında bilgiler verildi. Dergide yayınlanan makalenin Türkçesi şu şekilde :

TÜRK GÜMRÜK İDARESİ RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
 
2008 yılında modern bir risk yönetimi sistemi kurmuş olan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; hali hazırda yürürlükte bulunan risk yönetimi ve risk analizi sistemini deniz limanları, hava limanları, kara sınırları ve iç bölgelerde etkili bir gümrük kontrolü sağlamak üzere güçlendirmeye devam etmektedir.
 
Bu itibarla, 2011 yılında Gümrük Müsteşarlığı ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, risk analizi ve yönetimi kapasitesinin arttırılması amacıyla, Almanya- İngiltere Gümrük İdareleri ile Risk Yönetimi başlıklı Eşleştirme (Twinning) Projesi yürütmüştür.
 
Eşleştirme projesinin amacı, Türk Gümrük İdaresinin değerlendirme, bilgi ve risk analizi kapasitesini arttırarak AB’nin gelecekteki sınırları olacak bu bölgede yasadışı ticaretin önlenmesi ve gümrük idaresinin AB ile uyumlu bir hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu eşleştirme projesi, 1 Şubat 2012 ve 22 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 
Türkiye, tüm gümrük rejimlerinde artış gösteren beyannameleri hedefleyerek, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizlerini gerçekleştirmek üzere yeni uygulamaya koyduğu elektronik risk analizi sistemini (ticaret erbabının geçmiş kayıtlarına dayalı olarak belirlenen yüksek, orta ve düşük risklere dayalı) etkin bir şekilde uygulamakta ve geliştirmektedir. Merkezi risk analizi çalışmaları Risk Analizleri Dairesi tarafından yürütülmektedir. 16 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde ise yerel Risk Analizi Şubeleri bulunmaktadır. Gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği Gümrük Müdürlüklerinde ise yerel risk analizi sorumluları görev yapmaktadır.
 
Proje kapsamında, toplam 60 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Risk analizi konusunda düzenlenen eğitim programlarına merkezi ve yerel düzeyde (gümrük uzmanı, muayene ve muhafaza memuru) risk analizinden sorumlu toplam 727 personel katılım sağlamıştır. Risk analizi konusunda “eğitici” olacak 16 personel için eğiticilerin eğitimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Almanya ve İngiltere’deki staj programlarına merkez ve yerelden 5’er olmak üzere toplam 10 personel katılım sağlamıştır. 25 personel de çalışma ziyareti programlarına katılmıştır.
 
Bunlara ilaveten, Bakanlık risk yönetimi sistemine ilişkin olarak 5 yıllık Strateji Belgesi ile Bakanlık risk analizi çalışmalarında yararlanılmak üzere Risk Analizi Rehberi hazırlanmıştır. Dünya Gümrük Örgütü Risk Yönetimi Külliyatları da dikkate alınarak hazırlanan Risk Analizi Rehberi, risk analizinin nasıl yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmakta, analiz ve yakalama örnekleri içermektedir.
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden biri de Almanya ve İngiltere’de uygulanan basitleştirilmiş usullerin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda 5 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetleri devam ederken; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, izinli gönderici ve ihracatta yerinde gümrükleme uygulamalarının yer aldığı “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Yönetmelikle; Türkiye’nin ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülke olması, dış ticaret erbabının gümrüklerdeki işlemlerinin hızlanması, işlem sürelerinin kısalması ve dolayısıyla maliyetlerin düşmesi hedeflenmiştir. Yeni uygulamanın ticaret erbabına tanıtılması amacıyla Ocak 2013’de İstanbul’da Yetkilendirilmiş Yükümlü tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tanıtıma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlar ile özel şirket ve dernek temsilcileri katılmıştır. Ayrıca, ticaret hacmi yüksek olan diğer illerde de ticaret erbabını bilgilendirmek amacıyla tanıtım toplantıları yapılmaktadır.
 
Türkiye; ticaretin en kolay, en hızlı ve en güvenli yapıldığı ülke olma hedefiyle gümrüklerinde başlattığı yeniden yapılanma çerçevesinde, risk analizi çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmekte ve geliştirmektedir.


Derginin İngilizce versiyonu için tıklayınız…