Dünya Bankası Temsilcileri Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi Çalışmaları Kapsamında Bakanlığımızın Misafiri Olarak Ülkemize GeldiDünya Bankası Temsilcileri Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi Çalışmaları Kapsamında Bakanlığımızın Misafiri Olarak Ülkemize Geldi

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin etkilerinin incelenmesi, Gümrük Birliği’nin işleyişinde karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik alınabilenecek önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Dünya Bankası’na yaptırılan çalışma kapsamında Bakanlığımız ile Dünya Bankası temsilcileri tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ve 17 Mayıs 2013 tarihinde ise Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ziyaretlere Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı temsilcilerince katıldı.

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda Dünya Bankası heyetine hızlı kargo gümrük işlemleri, risk analizi yöntemleri ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi ve Dünya Bankası temsilcilerinin kargo gümrük işlemlerini yerinde görmesi sağlandı.

Kapıkule Gümrük İdaresi’nde yapılan görüşmelerde ise Dünya Bankası heyetine Kapıkule Gümrük İdaresi’nin modernizasyonuna yönelik yapılan çalışmalar ile bundan sonraki dönemde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü’nde gümrük işlemleri ayrıntılı olarak gösterildi. Diğer taraftan, Kapıkule Gümrük İdaresi’ne yapılan ziyaret kapsamında sınır kapısının  Bulgaristan tarafında  uygulanan boykot sebebiyle taşımacılarımızın son 2 günlerde yaşadığı sorunlar hakkında da Dünya Bankası temsilcileri bilgilendirildi ve Gümrük Birliği’nin düzgün bir şekilde işlemesini teminen sorunun çözümüne yönelik olarak Bulgaristan Gümrük İdaresince ivedilikle gerekli önlemlerin alınmasının gerektiği vurgulandı.