Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrol Web Uygulaması Hk.T.C.
 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-180.99
Konu :Sonradan Kontrol Web Uygulaması

 

09.05.2017 / 24855628
DAĞITIM YERLERİNE

 

Serbest Ticaret Anlaşması (STA)/Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) ortağımız olan ithalatçı ülke gümrük idarelerine, eşyanın tercihli rejimden faydalanması amacıyla ibraz edilen Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin, ihracat esnasında gümrük idarelerimizce gerçekten düzenlenip-düzenlenmediğinin söz konusu ülkelerin makamlarınca kontrol edilebilmesi ve bu doğrultuda belgelerin sonradan kontrolü amacıyla idarelerimize gönderilen taleplerin sayıca azaltılması amacıyla 4 Ocak 2016 tarihinden bu yana kullanılmakta olan web sorgu uygulamasıyla ilgili, ticaret ortağımız ülkeler tarafından yapılan bir kısım sorgulamanın sonuç vermediği bildirilmektedir.

Konu hakkında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiler doğrultusunda, pek çok belgenin elektronik olarak vize edilmediği halde kağıt ortamında vize edilmesi sebebiyle bu sorunla karşılaşıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu durumla ilgili olarak, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin uyarılması hususunda gereğini arz ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri