DİİB Randıman Oranı Farklılığı Tespiti HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: DİİB Randıman Oranı Farklılığı Tespiti Hakkında

 

Duyuru Özeti:

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27208139 sayılı dağıtımlı yazılarında; Ekonomi Bakanlığı ile yapılan muhtelif yazışmalardan bahisle, özellikle önceden ihracat sistemi kapsamında buğday unu ihracatı öngören DİİB'ler için ihracat beyannamelerinde beyan edilen randıman oranı ile yapılan fiziki muayene ve analizler sonucu tespit edilen randıman oranı farklılıklarının tespit edilmesi durumunda konunun Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği talimatlandırılmış olup, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 46 ncı maddesi kapsamında yapılacakişlemlerin Ekonomi Bakanlığınca tekemmül ettirileceği belirtilmiştir.