Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Kesintisi Tahsilatlarının Merkezileştirilmesi ve Banka Hesap Numaraları Hk

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Kesintisi Tahsilatlarının Merkezileştirilmesi ve Banka Hesap Numaraları Hk.

Duyuru Özeti:

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) : Bazı ürünlerin işlendikten sonra ihracını teşvik etmek veya işlenmemiş halde düşük bir katma değerle ihraç edilmesini önlemek amacıyla ihracat miktarları üzerinden belirli bir fon alınmaktadır. Bu ürünleri ihraç eden firmalar, gerekli fon miktarını DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) hesabına yatırmak zorundadırlar.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) tahsilatları, 88/13384 Sayılı Karar’ın 4. maddesinde “İhracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Fon miktarı esas alınarak, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir.” hükmü doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, DFİF Kararı’nın 11. maddesinde yer alan; “41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) ” ve “4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler” olarak tanımlı malların ihracatı anılan mevzuat uyarınca kayda bağlı olarak yürütülmektedir.

Bu hususta TCMB tarafından DFİF kesintisi tahsilatlarının TCMB Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü nezdinde merkezileştirilmesine karar verildiği ve bağlantıda belirtilen banka hesap numaraları üzerinden işlem yapılacağına yönelik Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmiştir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
DFİF Kapsamındaki Ürünler
a) Her türlü naturel iç fındık  8 Cent/Kg karşılğı TL.
b) Her türlü kabuklu fındık 4 Cent/Kg karşılğı TL.
Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı 20 Cent/kg karşılığı TL.
41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.
5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) 0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL
5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
 
 
 
 
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz