Deniz Yoluyla Gelen Tekstil Ürünlerinin Gümrük İşlemleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil 

Konu: Deniz Yoluyla Gelen Tekstil Ürünlerinin Gümrük İşlemleri Hakkında 

Duyuru Özeti:

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesine ilişkin 105 seri no.lu Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 147 seri no.lu Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonrası uygulamada meydana gelen tereddütleri gidermek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 32509207 sayılı dağıtımlı yazı göndermiştir.

105 seri no.lu Tebliğ’de; deniz yolu ile getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılması hususunun hüküm altına alındığı ve aynı Tebliğ’in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre Gümrükler Genel  Müdürlüğü’nün bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olduğuna vurgu yapılmıştır.

Bu çerçevede, deniz yoluyla gelen söz konusu Tebliğ kapsamı eşyanın doğrudan üçüncü ülkelere, serbest bölgelere veya özel antrepolara konulmak üzere transitine izin verilmesi uygun bulunmuştur.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.