Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı 2015/7862)

 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
                                           YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
MADDE 1- 17/01/2005 TARİHLİ 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Dahilde İşleme Rejimi Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Yetiştiricilik faaliyetine yönelik düzenlenmiş belgeler kapsamında eşdeğer eşya kullanımına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 19-(1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diğer su ürünlerinin ihracatına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve öngörülen itahlatı tamamen veya kısmen gerçekleştirilmiş olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibariyla 12’li (onikili) bazda gümrük tarife pozisyonu aynı olan serbest dolaşımdaki eşyadan elde edilmiş işleme görmüş ürünün belge sahibi firmanın stoklarında bulunduğunun yeminli mali müşavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerçekleştirilen ve yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen işlem görmüş ürüne tekabül eden ithal eşyası eşdeğer eşya olarak kabul edilir ve serbestçe kullanılabilir.Bu durumda yeminli mali müşavir raporuyla tespiti yapılan işlem görmüş ürünün belge süresi içerisinde ihracatının gerçekleştirilmesi aranır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe  girdiği tarihten önce,müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler ile taahhüt hesabı kağpatılmış olan belgelere de bu maddenin lehe olan hükümleri uygulanır. “
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE