Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2023/16 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Kıymetli Madenler
 
Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2023/16 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.
 
Duyuru Özeti:

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dahilde işleme izni k
apsamı kıymetli maden ithaline ilişkin detaylar ise 2023/16 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

2023/16 Sayılı Genelge’de yapılan değişiklik ile;
 
  • 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşya için dahilde işleme izni, ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden sonra da alınabilecektir.
  • Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması için verilen 2 aylık izin süresi 3 aya uzatılmıştır
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]