Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Müracaatlarının Değerlendirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Müracaatlarının Değerlendirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ile belirlenmektedir.

Söz konusu Tebliğe eklenen Geçici 37. Madde ile; “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” aşağıdaki şekilde düzenlenmişti.
 
  • 01.02.2023 tarihinden önce ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş,
  • İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine,
  • 01.02.2023 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.
 
Öte yandan aynı Tebliğin 21 ila 27. Maddelerinde de ek süre müracaatlarına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısında;

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği geçici 37. madde hükmü kapsamında dahilde işleme izinlerine ilişkin ilave süre müracaatlarının Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 21 ila 27 nci madde hükümlerinden ayrı değerlendirilmek suretiyle ilgili gümrük idarelerince karşılanmasının uygun bulunduğu,

İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net