Çeşitli Ülkeler Menşeli Eşyanın Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerinden İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsilatı Hakkında

 İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Çeşitli Ülkeler Menşeli Eşyanın Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerinden İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsilatı Hakkında 

Duyuru Özeti:

Bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamak amacıyla Karar eki tablolarda detaylarına yer verilen eşyadan belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilmesini düzenleyen 2017/10926 sayılı Karar 14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile Endonezya, Hindistan, Sri Lanka, Vietnam, Bangladeş, Kamboçya ve Pakistan menşeli bazı ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.