BREZİLYA / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASISayı: TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/748-6205 Bursa, 26/06/2013

Konu: BREZİLYA / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ – Şube Müdürü 
İlyas DOKUZOĞLU – Uzman
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 231
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.06.2013 tarihli ve 0000120005048 sayılı yazıda; Brezilya tarafından Güney Kore, Tayland, Güney Afrika, Rusya Federasyonu, Tayvan ve Japonya menşeli “Otobüs ve Kamyonlarda Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler” (4011.20.90 Brezilya Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 10 Haziran 2013 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, mezkur soruşturma sonucunda uygulanabilecek olası bir anti-damping önleminin, söz konusu üründe Brezilya’ya ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet avantajı yaratabileceğinin mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACKAYALILAR 
Genel Sekreter