Brexit Bilgilendirme Toplantısı – BİLGİ NOTULutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu:  Brexit Bilgilendirme Toplantısı – BİLGİ NOTU

Duyuru Özeti:

BİLGİ NOTU
BREXİT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçiş döneminin ardından Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında devam etmesine yönelik müzakereler Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Muhtelif senaryolar çerçevesinde, 2021 yılında Birleşik Krallık ile ticarette değişen ortama hazırlıklı olunması ve yeni döneme ilişkin kural ve uygulamalar ile muhtemel STA'ya yönelik gelişmeler hakkında firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Işık Yılmaz BATUR'un katılımlarıyla, 15 Aralık 2020 tarihinde “Brexit Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

Bahse konu toplantıya Subaşı Gümrük Müşavirliği olarak katılım sağlanmış olup, toplantıda öne çıkan hususlara ilişkin notlarımız aşağıda özetlenmektedir.


Türkiye – Birleşik Krallık STA Müzakereleri

 • Önemli bir ticaret hacmine sahip olan ve ticaret fazlası verdiğimiz Birleşik Krallık ile STA müzakerelerinin önemli ölçüde tamamlandığı,
 • Öngörülen STA’nın, Gümrük Birliği şartları ile benzerlik gösterdiği, sanayi ürünlerinde vergilerin sıfırlanmasının, tarım ürünlerindeki vergilendirmenin de mevcut şartlarla benzerlik göstermesinin öngörüldüğü,
 • Hatta, söz konusu STA’nın 22 Aralık 2020 tarihinde imzalanmasına dair ön hazırlık yapıldığı ancak, Gümrük Birliği yükümlülüklerimizden dolayı sürecin ilerleyemediği ve AB ile Birleşik Krallık arasında bir STA olmadan ülkemiz ile BK arasında bir STA’nın mümkün olmadığı,

İfade edilmiştir.

AB’den bağımsız bir STA imzalanması konusunun değerlendirildiği, ancak AB’nin güçlü tepkisi ve AB ile olan ticaret hacmimiz göz önüne alınarak (AB pazarını riske atmamak adına) bunda ısrarcı olunmaması kararı alındığı belirtilmiştir.


 • AB ile Birleşik Krallığın bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’nin ikili bir anlaşma yapmasının önünde herhangi bir engelin kalmayacağı,
 • Olası STA’nın yürürlüğe girmesi için İngiltere tarafında herhangi bir onay sürecinin bulunmadığı, ancak Türkiye açısından iç onay süreçlerinin tamamlanmasının gerektiği, normal şartlarda bazen yılları bulan bu sürecin en kısa sürede tamamlanması için ön hazırlıkların yapıldığı, her halükârda bu sürecin en az 3-4 hafta alacağı,

İfade edilmiştir.

01 Ocak 2021 Sonrası Geçerli Olacak Gümrük Vergileri

Anlaşma sağlanamaması ve STA’nın yetişmemesi halinde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren firmalarımızın karşı karşıya kalacağı gümrük vergilerine ilişkin muhtelif veriler paylaşılmıştır.

İhraç ürünlerimizin yaklaşık %67’si için gümrük vergilerinin söz konusu olacağı,

En çok ihracat yapılan sektörlerden olan;


 • Otomotiv’de %16-18,
 • Elektronik Ürünlerde %14
 • Hazır Giyim’de %2
 • Beyaz Eşyada
  • Buzdolabı ve Bulaşık Makinalarında %0
  • Çamaşır Makinalarında %2

Gümrük vergilerinin söz konusu olacağı, buna mukabil Türkiye’nin de İngiltere’den yapılacak ithalata 3. Ülkelere uygulanan vergi oranlarını tatbik edeceği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra Birleşik Krallık menşeli ürünlere varsa İlave Gümrük Vergileri de tatbik edilecektir.

Anlaşma sağlanamaması ve STA’nın yetişmemesi halinde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türk menşeli ürünler için geçerli olacak vergilere https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 Web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin daha önce muhtelif defalar paylaştığımız ve “Brexit Sonrası Birleşik Krallık’a İhracatta Geçerli Olacak Gümrük Vergilerini” açıklayan Bilgi Notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.subasi.net/Duyurular#bilgi-notu-brexit-sonrasi-birlesik-krallik-a-ihracatta-gecerli-olacak-gumruk-vergileri
 

ATR Dolaşım Belgelerinin Geçerliliği

01 Ocak 2021 itibarıyla ATR Dolaşım Belgelerinin kullanımın son bulacağı, aramızda STA imzalansa dahi ATR kullanımının söz konusu olmayacağı, STA durumunda EUR-1 Belgelerinin kullanılacağı, herhangi bir anlaşma olmaması halinde ise menşe şahadetnamelerinin kullanılması gerekeceği ifade edilmiştir.

 • Başlamış İşlemler”

Gümrük Müşavir Derneklerinin de daha öncesinde dile getirmiş olduğu ve 01 Ocak 2021 tarihinden önce tanzim edilmiş ATR Dolaşım Belgeleri muhteviyatı eşyanın akıbetine ilişkin bir soruya önemli bir açıklama getirilmiştir.

Buna göre; 01 Ocak 2021 tarihinden önce yola çıkmış veya antrepolara alınmış ATR Dolaşım Belgeleri muhteviyatı eşyaların, eşyanın belirtilen tarihten önce yola çıktığının veya antrepoya alındığının tevsik edilmesi şartıyla, “Başlamış İşlem” hükümlerinden yararlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı ifade edilmiştir.

Benzer şekilde, Türkiye’den ATR düzenlenerek 01 Ocak 2021 tarihinden önce ihraç edilen eşya için geçici bir muafiyet sağlanmasına dair talebin karşı ülke makamlarına iletildiği, ancak bu konuda net bir cevap alınamadığı belirtilmiştir.


Brexit Danışma Hattı

 • Firmaların konuya ilişkin sorularını cevaplamak üzere Bakanlık bünyesinde “Brexit Danışma Hattı” kurulacağı,
 • Londra Ticaret Müşavirliğinin bu sürecin her aşamasında devrede olacağı (Bakanlığın “Müşavire Danışın” şeklinde bir uygulaması bulunmaktadır)
 • Konuya ilişkin firmalardan gelen soruların tasniflenerek “Sıkça Sorulan Sorular” altında yayımlanacağı,

Vurgulanmıştır.

Muhtelif Konular

 • CE Sertifikalarının 1 yıl daha kullanılmaya devam edeceği,
 • Teknik Düzenlemeler konusunda AB’nin atacağı adımların beklendiği,
 • Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliğinin bir parçası olmaya devam edeceği
 • Kimyasallara ilişkin REACH (KKDİK), mevzuatının devamının öngörülmediği, Birleşik Krallığın kendi sistemini kuracağı, ancak buna ilişkin net bir verinin bulunmadığı,
 • YYS’li firmaların karşılıklı tanınması konusundan da temasların gerçekleştirildiği ancak, öncelikle Birleşik Krallığın buna ilişkin altyapısını/sistemini kurması için zamana ihtiyaç olduğu 2021 yılının sonuna kadar çalışmaların tamamlanması halinde karşılıklı tanıma anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındığı,
  • Karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde ülkeler birbirlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statülerini tanımakta ve anlaşma tarafı diğer ülkelerin yetkilendirilmiş yükümlülerini kendi yetkilendirilmiş yükümlüleri ile eşdeğerde tutmaktadırlar.
İfade edilmiştir.

SONUÇ :

Yıl sonuna yaklaşıldıkça geçiş sürecinin uzatılmasına dair görüşler konuşulmaya başlansa da Birleşik Krallık tarafı bu sürecin uzatılmayacağına dair keskin bir söylem içerisindedir.

Türkiye – Birleşik Krallık arasında STA imzalanmasına dair tüm hazırlıklar tamamlanmasına karşın, AB –BK arasındaki görüşmelerin henüz bir neticeye ulaşmaması ve sürece ilişkin takvimin sıkışması da göz önüne alındığında; STA’nın yürürlüğe girmesinin 01 Ocak 2021 tarihine yetişmeyeceğinin anlaşıldığı ve firmaların bu ihtimali dikkate alarak hazırlıklarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net