Birleşik Krallık STA Kapsamında EORI Numarası Kullanımı ve İmzalar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Birleşik Krallık STA Kapsamında EORI Numarası Kullanımı ve İmzalar Hk.

Duyuru Özeti:


EORI Numarası :  “Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik Numarasının/ Economic Operators Registration and Identification Number” kısaltması olup, STA uyarınca, Menşe beyanının Birleşik Krallık’ta yerleşik bir ihracatçı tarafından yapıldığı hallerde belirlenen alanlara EORI numarasınn girilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün, Birleşik Krallık STA ve EORI numarası kullanımında dair daha öncesinde yayımladığı yazılarda;
 
  • Menşe beyanlarının metninde ilgili alana EORI numarasının girilmesi zorunlu olduğu, EORI numarasının bu şekilde girildiği hallerde menşe beyanlarının imzalı olma zorunluluğunun bulunmadığı,
  • EORI numarasının menşe beyanının ilgili kısmı haricinde beyanın düzenlendiği ticari belgenin başka bir kısmında yer almasının uygun olmayacağı ve bu şekilde ibraz edilen menşe beyanlarının kabul edilmemesi gerektiği,
İfade edilmişti.

Konuya ilişkin gümrük idarelerinde farklı uygulamaların tatbik edildiğine dair tespitler üzerine yeni bir yazı yayımlamıştır.
 
  • İbraz edilen menşe beyanlarından EORI numarası ve ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde herhangi bir şekilde atılmış imza (ıslak imza, imza imajı, elektronik imza) içermeyen menşe beyanlarına ilişkin tercihli tarife taleplerinin kabul edilmemesi gerektiği,
  • İlgili yerinde EORI numarası bulunan menşe beyanlarında herhangi bir şekilde imza bulunması şartı aranmadığı,
  • Üzerinde EORI numarası bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuata uygun bir imza bulunan menşe beyanlarına ilişkin yükümlüsüne üzerinde EORI numarası bulunan geçerli bir menşe beyanı ibraz edilebilmesi için 30 gün süre tanınması,
  • Reddedilen tercihli tarife taleplerine ilişkin olarak yükümlüsünce 1 yıl içerisinde, sonradan düzenlenen geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmesi halinde; tercihli tarife uygulanarak tahsil edilmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesinin söz konusu olabileceği,
  • Ticari belgeyi hazırlayan firmanın aynı zamanda ihracatçı olduğu durumlarda, menşe beyanında yer alan EORI numarası ile ticari belgenin başka bir kısmında yer alan EORI numarasının farklı olduğunun anlaşılması halinde, sonradan kontrol talebinde bulunulması ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerektiği,
Hatırlatılmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net