Beyannamelerin Onaylı Örneğinin Beyan Sahibine Verilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Beyannamelerin Onaylı Örneğinin Beyan Sahibine Verilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 nci maddesi "Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amirdir.
Söz konusu hüküm çerçevesinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, hat ayrımı yapılmaksızın "kapanmış" ithalat ve ihracat beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem gören "kapatılabilir" statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesi sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin detaylar Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/16 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiştir.