Belçika Krallığında İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı 

            Sayın Üyemiz,

 

            T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Belçika’nın önde gelen danışmanlık firmalarından Graydon’un, resmi internet sitesinde iflas ya da konkordato ilan eden Belçika şirketlerinin bilgilerini yayınlamaya başladığı ve söz konusu şirket bilgilerine www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i=96 adresinden ulaşılabileceği kaydedilmekle olup söz konusu sitede alfabetik ve aylık olarak bulunabilecek güncel verilerden şirket adına, açık adresine, satışa aracılık eden küratöre, iflas sebebine, iflas tarihine ve ilgili ticaret mahkemesinin adına ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

            Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                      Canan ÖZYİĞİT

                                                                                                               Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

HC

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Bihter Esin YÜCEL – Uzman Yardımcısı (TİM)

Tel:      (212) 454 04 90/91

Faks:   (212) 454 04 13/83

[email protected]

www.tim.org.tr