Belarus’a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının DikkatineHer iki ülkenin resmi pasaport (diplomatik, hususi, hizmet) hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise karşılıklı olarak vizeye tabidir. 

Vizesi olup Belarus’a giriş yapan vatandaşlarımızın önce havalimanında kendilerine dağıtılan formları doldurmaları, bilahare ülkeye girişlerinden itibaren beş iş günü içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan yabancılar şubesine ikamet izni (registrasyon) için kayıt olmaları zorunludur. Otelde kalacak vatandaşlarımız için bu işlemin otel idaresi tarafından yapılması gerekmekteyse de, yapılıp yapılmadığının takibi uygun olacaktır. Bu konuya önem vermeyen vatandaşlarımız daha sonra büyük güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

Vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yaptıktan sonra ülke mevzuatı gereği sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Havalimanında sağlık sigortası yaptırma imkanı bulunmaktadır. Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 70 dolar, 1 ay için yaklaşık 30 dolar, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 1 dolara yaptırılabilmektedir. 

Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan birkaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki Yabancılar Şubesi’ne (OVİR) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OVİR’e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus’dan çıkartılmaları işlemi başlatılmaktadır. 

Öte yandan, vize süresi dolduktan sonra yurtdışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmadığı için sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OVİR) gönderilmekte, vatandaşlarımızın seyahatlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. 

Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazılarında silinme gerçekleşmiş, sayfalarında kopukluk olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir. 

Belarus’tan çıkış yapan yabancılar, beraberinde Belarus dışına çıkardıkları döviz miktarının 3000 (üçbin) ABD dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hat”a girmeden anılan meblağı deklare etmek zorundadırlar. 10000 (onbin) ABD doları üzerindeki tutarların çıkarılması ise özel izine tabidir. 3000 ABD dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin deklare edilmeksizin Belarus’tan çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’tan ayrılışları esnasında bu hususa ilişkin olarak titizlik göstermesi gerekmektedir.