Bedelsiz İthal Edilen Taşıtların Gümrük Kıymetinin Tespitine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Taşıt Araçları 

Konu:  Bedelsiz İthal Edilen Taşıtların Gümrük Kıymetinin Tespitine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara taşıtlarının kıymeti 2012/39 sayılı Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenmekte olup, söz konusu Genelgeye eklemeler yapılmıştır.

Taşıtların gümrük kıymetinin tespitinde fatura ibraz edilmesi, fatura ibraz edilememesi halinde ise söz konusu taşıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulmaktadır.  

Genelgeye yapılan ekleme ile; gümrük kıymetinin yukarıdaki şekilde de belirlenememesi durumunda Genelgenin 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiştir.

2 nci maddesinin (b) bendi:  “İthal edilmek istenilen eşyaya ilişkin fatura ibraz edilmemesi durumunda ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve daha önce ithali yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle eşya kıymeti tespit edilecektir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmeyecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net