Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.

Duyuru Özeti:

2021/18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Aynı düzenleme ile; mevcut denetim işlemlerini düzenleyen 2020/15 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmaktadır.

Düzenleme, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsamakta olup, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamamaktadır.

Yeni düzenleme kapsamında;


  • Ekli tabloda fasıl ve GTİP detaylarına yer verilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.
  • Tebliğ kapsamındaki denetimler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ
FASIL/G.T.P/G.T.İ.P.

İLGİLİ MEVZUAT

41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64(*) üncü fasıllar

23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlar

65.04, 65.05, 67.04,

3921.13, 4007.00, 4015.19, 9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,

3005.90.31, 3005.90.50,

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 3926.20.00.00.11, 3926.20.00.00.19, 3926.90.97.10.00, 9113.90.00.10.00, 9113.90.00.20.00, 9619.00.30

4101.20.10.20.00

(*) Bu fasılda yer alan eşya, ayrıca, niteliğine göre 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Fitalat, DOT ve Krom VI testlerinden bir veya birkaçına tabi tutulabilir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 Not  :  Daha öncesinde yılın son günü yayımlanmakta olan Tebliğ’ler, firmalar ve kamu idaresi nezdinde intibak sorunlarına yol açmaktaydı. Yürürlülük tarihi 01.01.2021 olarak belirlenen Tebliğ’in yaklaşık 2 ay önceden yayımlanması ile; bu tür sorunların önüne geçilmesinin ve firmalara zaman tanınmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net