Basılı Belge Ücretlerinin Güncellenmesine İlişkin Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genelge

Konu: Basılı Belge Ücretlerinin Güncellenmesine İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak.” görevi Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

İlgili yetki ve mevzuat kapsamında; basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri ekte yer aldığı şekliyle güncellenmiştir.
 
Belge Kodu:GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİSatış Tutarları
1Özet Beyan Formu6.00 TL
2INF 2 (Hariçte İşleme Üçgen Trafik)6.00 TL
3INF 9 Bilgi Formu (Dahilde İşleme)6.00 TL
6Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı6.00 TL
8Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu6.00 TL
9Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu6.00 TL
114’lü Gümrük Beyannamesi8.00 TL
124’lü Devam Formu8.00 TL
13INF 1 Bilgi Formu8.00 TL
14INF 5 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme/Üçgen Trafik)8.00 TL
15INF 6 Bilgi Formu (Geçici İthalat)8.00 TL
16INF 7 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme)8.00 TL
17INF 8 Bilgi Formu (Gümrük Antrepoları/Serbest Bölgeler Elleçme Faaliyetleri)8.00 TL
18Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhr. Bey.ve Taah.8.00 TL
198’li Gümrük Beyannamesi10.00 TL
208’li Devam Formu10.00 TL
21INF 4 Bilgi Formu10.00 TL
25İkinci Tahlil Raporu Formu20.00 TL
27Sözlü Beyan FormuBedelsiz
28INF 3 Bilgi Formu (Geri Gelen Eşya)Bedelsiz
31Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı6.00 TL
32Emniyet Güvenlik BelgesiBedelsiz
33Emniyet Güvenlik Belgesi Kalem ListesiBedelsiz
35Numune EtiketiBedelsiz
42Bedelsiz İthalat Müracaat İzin FormuBedelsiz
46Gümrük Müşavirleri SertifikasıBedelsiz
47Yetki BelgesiBedelsiz
48Gümrük Müşaviri İzin BelgesiBedelsiz
49Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Bedelsiz 
50Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip KartıBedelsiz
51Basılı Evrak Teslim ve Tesellüm BelgesiBedelsiz
52Kabotaj BeyannamesiBedelsiz
53Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Bedelsiz 
57NF 4 Bilgi Formu İçin Başvuru FormuBedelsiz
58İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet BildirimiBedelsiz
59Tarama FormuBedelsiz
60TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Ortak Transit için)Bedelsiz
60/ATC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Uluslararası Transit için)Bedelsiz
61TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Ortak Transit için)Bedelsiz
61/ATC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Uluslararası Transit için)Bedelsiz
62(İ.Y.G.) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Verilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)10.00 TL
63(İ.G.) İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)10.00 TL
100e-KTF6.00 TL
110e-İhracat Beyannamesi10.00 TL
140e-İthalat Beyannamesi15.00 TL
170e-Antrepo Beyannamesi10.00 TL

 
Belge Kodu:LİSTEYE EKLENEN VE LİSTEDEN ÇIKARTILAN GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİDURUMU
10Gümrük Statü BelgesiÇIKARILDI
34Numune ve Şahit Numune Alma TutanağıÇIKARILDI
38Kapsamlı Teminat SertifikasıÇIKARILDI
39Teminattan Vazgeçme SertifikasıÇIKARILDI
442015/10 sayılı Genelge eki Form AÇIKARILDI
452015/10 sayılı Genelge eki Form BÇIKARILDI
56Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu FormuÇIKARILDI
170e-Antrepo BeyannamesiEKLENDİ


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]