Ayçiçeği Tohumu ve Ayçiçeği Yağına Uygulanmakta Olan Gümrük Vergisinde Dönemsel Olarak İndirime Gidilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım Ürünleri 
 

Konu:  Ayçiçeği Tohumu ve Ayçiçeği Yağına Uygulanmakta Olan Gümrük Vergisinde Dönemsel Olarak İndirime Gidilmesi Hk.

Duyuru Özeti:


  • Ayçiçeği Tohumu
1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’inde yer alan “Ayçiçeği Tohumu – Tohumluk olmayanlar ile çerezlik olmayanlar – Diğerleri” cinsi eşyaya normal şartlarda % 27 gümrük vergisi uygulanmakta olup,

Karar eki listede yer alan (8) nolu dipnota istinaden;

(8) 1 Şubat – 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde gümrük vergisi %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanmaktaydı.

18.04.2020 tarihli düzenleme ile; ilgili dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(8) Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %9 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %9) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır.

Son değişiklikler çerçevesinde uygulanacak vergi oranlarını değerlendirdiğimizde;


  • 18.04.2020 – 31.05.2020 tarihleri arasında %9
  • 01.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında %13
  • 30.06.2020 sonrası dönemde ise %27

Gümrük vergisine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

(Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur menşeli ürünler için özel düzenlemeler olduğu dikkate alınmalıdır.)


  • Ayçiçeği Tohumu Yağı
1512.11.91.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Ayçiçeği Tohumu Yağı” tanımlı eşyaya normal şartlarda % 36 gümrük vergisi uygulanmaktadır. (Kosova menşeli ürünler için % 0 )

03.04.2020 tarihli düzenleme ile;

İthalat Rejim Kararına ekli listeye eklenen dipnot ile;  1 Şubat – 30 Haziran arasındaki dönemde gümrük vergisinin % 30 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

18.04.2020 tarihli düzenleme ile;

İlgili dipnotta değişiklik yapılmış olup; gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 olarak uygulanacaktır.

Son değişiklikler çerçevesinde uygulanacak vergi oranlarını değerlendirdiğimizde;


  • 18.04.2020 – 31.05.2020 tarihleri arasında %18
  • 01.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında %30
  • 30.06.2020 sonrası dönemde ise %36
Gümrük vergisine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

(Kosova menşeli ürünler için % 0 gümrük vergisi uygulaması devam etmektedir.)

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net