Avrupa Birliğinden Yapılan Şeker İthalatı Hk.Şeker Kurumunun Basın AçıklamasıŞeker Kurumunun yaptığı basın açıklamasında ;
Yeterli C şekeri olmaması nedeniyle, Şeker Kurumu imalatçı/ihracatçılarımızın şeker tedarikinde bir dar boğaz yaşamamaları için Dahilde İşleme Rejimi yöntemiyle şeker temini için talepte bulunulduğu ve bu talep üzerine Ekonomi Bakanlığıtarafından  Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithalatı açıldığı bildirilmektedir.
Ayrıca, Şeker Kurumu tarafından düzenlenen C şekeri tahsisat belgesine sahip imalatçı-ihracatçı firmalardan; Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmayan firmalar ile Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunan ancak süresi içerisinde C şekeri temin edememiş veya ithalat yapamamış olan firmalar C şekerini temin edebilmelerine yönelik olarak bir düzenleme yapılması gereği duyulduğu bildirilmiştir.

 • hakedişleri kadar, sıfır gümrük vergisiyle, şeker ithalatı yapmaları yönünde bir düzenleme yapılması için Ekonomi Bakanlığına görüş bildirildiği belirtilmiştir.
  Bu çerçevede kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun, 14/03/2016 tarihli ve 2016/8647 sayılı “ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı ile 2016 yılı ile sınırlı olacak şekilde, AB’den ithal edilecek şekerine gümrük vergisinden muafiyeti getirilmiştir.
  Sonuç olarak, yurt içi tüketim amaçlı şeker ithalatı söz konusu olmayıp, bahse konu şeker ithalatı yurt dışına şekerli mamul ihraç eden firmaların hak ettikleri şeker karşılığı olarak kullanmaları için verilen izinden oluşmaktadır.

   

  Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

  Şeker Kurumu Basin Açıklaması
  “Avrupa Birliği’nden ithal edilen şeker”

   

  14/04/2016 tarihinde bazı basın yayın organlarında yayınlanan, 2016 yılı için Avrupa Birliği’nden ithal edilen şekerin gümrük vergisinin yüzde sıfıra indirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın tarımda üretim yerine ithalatı tercih eden politikalar olarak değerlendirildiği haberlere ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.
  Türkiye’de şeker piyasası, 4634 sayılı Şeker Kanunun amacı gereği, yurt içi şeker talebi yurt içi şeker üretimi ile karşılanacak şekilde düzenlenmektedir. Şeker Kurumu, kurulduğu günden bugüne kadar Kanunun kendisine verdiği görev çerçevesinde yurt içi tüketimin yurt içinde üretilen şeker ile karşılanmasını sağlamıştır. Buna ilaveten, üretilen şekerin en önemli tüketicisi durumunda olan ve kullandıkları şekerle büyük bir katma değer meydana getirerek yaptıkları ihracatla ülkemiz ekonomisine büyük döviz kazandıran imalatçı-ihracatçıların ihraç edilen ürünlerinde kullanılan yıllık 300 bin tonun üzerindeki ihraç amaçlı şeker talepleri, Şeker Kurumu tarafından düzenlenen Tahsisat Belgesi karşılığında yurt içinde pancar şekeri üreten şirketlerden dünya fiyatlarından karşılanmıştır.
  Ancak, 2014/15 pazarlama yılında yaşanan olumsuz iklim şartları, 2015/2016 pazarlama yılında ise olumsuz iklim koşullarının devam etmesi ve Şeker Kurumu tarafından Şirketlerin C şekeri üretmeleri tavsiye edilmiş olmasına karşın C pancarı fiyatının düşük olması nedeniyle çiftçilerin C şekeri üretimi için pancar ekmemeleri nedenleriyle C şekeri üretilememiştir. Yeterli C şekeri olmaması nedeniyle, Şeker Kurumu imalatçı/ihracatçılarımızın şeker tedarikinde bir dar boğaz yaşamamaları için Ekonomi Bakanlığına ihracata dayalı ekonomilerin en önemli enstrümanlarından biri olan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bir çok üründe de uygulanmakta olan Dahilde İşleme Rejimi yöntemiyle şeker temini için talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Ekonomi Bakanlığımız Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithalatı açmış bulunmaktadır.
  Ayrıca, Şeker Kurumu tarafından düzenlenen C şekeri tahsisat belgesine sahip imalatçı-ihracatçı firmalardan; Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmayan firmalar ile Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunan ancak süresi içerisinde C şekeri temin edememiş veya ithalat yapamamış olan firmalar C şekerini temin edebilmelerine yönelik olarak bir düzenleme yapılması gereği duyulmuştur.
  Bu kapsamda, Şeker Kurumu;

  • hakedişleri kadar, sıfır gümrük vergisiyle, şeker ithalatı yapmaları yönünde bir düzenleme yapılması için Ekonomi Bakanlığına görüş bildirilmiştir.
   Bu çerçevede kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun, 14/03/2016 tarihli ve 2016/8647 sayılı “ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı ile 2016 yılı ile sınırlı olacak şekilde, AB’den ithal edilecek şekerine gümrük vergisinden muafiyeti getirilmiştir.
   Sonuç olarak, yurt içi tüketim amaçlı şeker ithalatı söz konusu olmayıp, bahse konu şeker ithalatı yurt dışına şekerli mamul ihraç eden firmaların hak ettikleri şeker karşılığı olarak kullanmaları için verilen izinden oluşmaktadır.

   KAYNAK: http://www.sekerkurumu.gov.tr