Araçların Boyut Ölçüm Toleransı hk.Araçların Boyut Ölçüm Toleransı hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; 
8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinde araçların azami yüksekliklerinin 4 metre olacağı, 8. maddesinde ise boyut ölçüm toleransının, araçlar için belirlenen boyutlarının % 2’si olarak kabul edileceğinin hüküm altına alındığı bildirilmektedir.
 
Yönetmelikte belirtilen boyut ölçüm toleransının, uluslararası taşımalarda kullanılan high cube konteyner taşımacılığında yeniden değerlendirilmesi konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğu belirtilmektedir.
 
Konu hakkında ilgili Bakanlık tarafından yayımlanan 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle anılan Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan gabari ile ilgili hükmün, konteyner taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için söz konusu taşımaları yapan araçların gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 01.07.2014 tarihine kadar uygulanmayacağının hüküm altına alındığı belirtilmektedir.