Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalara İlişkin 2010/41 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalara İlişkin 2010/41 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Normal şartlarda eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsız olup, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için süre belirlenebilmektedir.

Antrepolarda uzun süre bekleyen eşyalara ilişkin hususlar ise 2010/41 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

Uzun süredir sahiplerince takip edilmeyen ve gümrük idaresince gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla süre tayin edilen eşyaya ilişkin 2010/41 sayılı Genelge’nin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net