Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması – Görüş ve Önerilerin Bildirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  
Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması – Görüş ve Önerilerin Bildirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin hükümler Gümrük Yönetmeliğine eklenmiş ve söz konusu düzenlemeler 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, antrepo beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanmakta ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına Bakanlığın “e- İşlemler” menüsü altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama (GET-APP) uygulaması üzerinden; yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabilmekte olup antrepo beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmemektedir.

Ayrıca yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannameleri elektronik olarak doğrulanabilmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüpü konuya ilişkin 84613589 sayılı yazı ile; uygulamaya ilişkin önerilerin bulunması halinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulabileceğini duyurulmuştur.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Not: Konuya ilişkin görüş ve öneriler 20.04.2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilebilir.
 
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]