Antrepo Beyannamelerine İlişkin Tahlil Talepleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Antrepo Beyannamelerine İlişkin Tahlil Talepleri Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Yönetmeliğine eklenen 196/A maddesi uyarınca; tahlile gönderilmesi gereken eşyanın, yükümlü talebi üzerine rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilmesi ve tahlil sonuçlarının rejim beyanında kullanılabilmesi mümkündür.

Antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın GTİP kodunun tespiti amacıyla laboratuvar tahliline gönderilmesine ilişkin taleplerin reddedildiğine ve gönderilmesi durumunda ise Laboratuvar Müdürlüğü tarafından düzenlenen analiz raporlarının emsal olarak kabul edilmediğine dair bildirimler üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 79277537 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

Yazıda;

Antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların yükümlü talebi halinde tahlile gönderilmesi ve antrepo rejimi kapsamında tahlil edilen eşyaya ilişkin alınan analiz raporlarının, anılan eşyanın gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş olması halinde emsal olarak kullanılabileceği,

Bahse konu eşyalardan numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, Gümrük Yönetmeliğinin 24 nolu ekinde yer alan “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi” ile belirlenen tahlil ücreti alınması gerektiği,

İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]