Anti-Damping Soruşturması / ABD (Karbon Kaynaklı Çelik Tüp Borular) hk.Sayı: TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/764-6318 Bursa, 02/07/2013

Konu: Anti-Damping Soruşturması / ABD (Karbon Kaynaklı Çelik Tüp Borular) hk.

ÇOK İVEDİ
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 238
Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.30 GTİP’li “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” için 1986 yılından beri ve 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı ise 2008 yılından bu yana anti-damping önlemleri 
uygulanmaktadır.

Konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, anılan önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak ABD Ticaret Bakanlığınca 1 Mayıs 2012 – 30 Nisan 2013 dönemi için, idari gözden geçirme (administrative review) soruşturması başlatıldığı 28 Haziran 2013 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan ve aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilen bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere idari gözden geçirme 
soruşturması açılması talebinde bulunan ilgili tarafların 90 gün içinde ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunarak mezkûr taleplerini geri çekme haklarının da bulunduğu bildirilmektedir.

Aynı yazıda, söz konusu idari gözden geçirme soruşturmasını kapsayan dönemde, ilgili ülke mevzuatı uyarınca gözden geçirmeye tabi bir firma ihracatının (soruşturma dönemi süresince ABD’ye Tip 3 mal girişinin) bulunmasının gerektiği, şayet anılan gözden geçirmeye dâhil edilmiş firmalarımızdan mezkûr dönemde ihracatı olmayanların bulunması durumunda bahse konu firmalarımızın 60 gün içerisinde ilgili ABD resmi makamını bilgilendirmeleri 
gerektiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, anılan ihracatın soruşturma dönemindeki mevcudiyetine firmalarımızın dikkat etmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Bildirime ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-06-28/pdf/2013-15546.pdf

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ – Şube Müdürü 
Önder EVCİ – Şef
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr