Ankara Merkez Laboratuvarında Tahlili Yapılabilen Eşya ListesiANKARA MERKEZ LABORATUVARINDA TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYA LİSTESİ

 

04.01-04.06

Pozisyon metinleri*

04.09.00

Tabi Bal*

9. Fasıl

Pozisyon metinleri (standart madde eksikliği nedeniyle 09.01. hariç)

1005.90.00.00.11

Pozisyon metni*

1008.30.00.00.00

Pozisyon metni*

11.Fasıl

Pozisyon metinleri (Un ve nişastaların elde edildiği hububat türünü belirleme hariç)

12.08

Pozisyon metni*

13. Fasıl

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

15. Fasıl

Pozisyon metinleri (1504.10’daki A vitamininin miktarına göre yapılan sınıflandırma hariç)

17. Fasıl

Pozisyon metinleri*

18. Fasıl

Pozisyon metinleri*

19. Fasıl

Pozisyon metinleri*

20. Fasıl

Pozisyon metinleri (Alkol miktarı tespiti gerektiren pozisyonlar hariç)

21. Fasıl

Pozisyon metinleri

22. Fasıl

Pozisyon metinleri (Alkol miktarı tespiti gerektiren içecek pozisyonları hariç)

23. Fasıl

Pozisyon metinleri (Kepeklerin elde edildiği hububat türünü belirleme hariç)

27. Fasıl

Pozisyon metnine ait ürünlerde; Katı yakıtlarda: Kalorifik değer, Karbon-Kükürt yüzdesi, Nem, Uçucu madde miktarı, Kül Miktarı Sıvı Yakıtlarda: Destilasyon aralığı (hafif orta yağlarda),  Kükürt, Yoğunluk, Açık kap ve Kapalı Kap parlama noktası tayini yapılmaktadır.

(2701, 2705,2715, 2716 Hariç)

28. Fasıl

Pozisyon metinleri ( 2844 ve 2845 hariç).

29. Fasıl

Pozisyon metinleri

3002.10.95.00.00

İnsan menşeli olanlar

3002.10.99.00.00

Diğerleri

3002.90.50.10.00

Fermentler

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri

30.06

Pozisyon metinleri

31. Fasıl

Pozisyon metinleri (3101 hariç)

 

32. Fasıl

Pozisyon metinleri (3201 hariç)

33. Fasıl

Pozisyon metinleri

34. Fasıl

Pozisyon metinleri

 

 

35. Fasıl

Pozisyon metinleri (3501, 3502 , 3503, 3505 hariç)

 

 

38. Fasıl

Pozisyon metinleri (3818, 3825 ve 3824.90.97.90.54 hariç)

39. Fasıl

Pozisyon metinleri (3917.31, 3917.33, 3917.39, 3917.40 hariç)

40.01-40.08

Pozisyon metinleri

41. Fasıl

Pozisyon metinleri (4115 hariç)

47. Fasıl

4701 ve 4702 pozisyon metinlerinden eşyanın mekaniksel ya da kimyasal odun hamurundan olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir.

48.11

Pozisyon metinleri

50.04, 50.05

Pozisyon metinleri

51.06- 51.12

Pozisyon metinleri

52. Fasıl

Pozisyon metinleri 52.01, 52.02 hariç)

53. Fasıl

Pozisyon metinleri (53.01-53.05 hariç)

54. Fasıl

Pozisyon metinleri (54.07 ve 54.08 pozisyonundaki eşyaların kullanım yerleri tespiti yapılamamaktadır. Çadırlık-döşemelik vb.)

55. Fasıl

Pozisyon metinleri

56.02-56.05, 56.07

Pozisyon metinleri

58. Fasıl

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela;şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler (duvar halıları hariç )

59. Fasıl

Pozisyon metinleri (59.01, 59.04, 59.05, 59.08 -59.10 hariç)

60. Fasıl

Örme Eşya

68. Fasıl

Mineral tayini XRD cihazı olmadığı için yapılamamakta fakat XRF cihazı ile element analizi yapılarak mineral madde ile uyumlu olup olmadığı tespit edilerek sonuç verilmektedir.

69. Fasıl

Seramik yüzeylerin parlatma yapılıp yapılamadığı tespit edilememektedir.

70. Fasıl

Cam ve cam eşya (70.01, 70.02, 70.06-70.10 hariç)

71. Fasıl

Pozisyon metinleri (71.01, 71.03, 71.04 ve 71.18 hariç)

72. Fasıl

Optik Emisyon Spektrometre cihazı olmadığı için yapılamamaktadır.

73. Fasıl

Optik Emisyon Spektrometre cihazı olmadığı için yapılamamaktadır.

74. Fasıl

Bakır ve bakırdan eşya (74.04 hariç)

75. Fasıl

Nikel ve nikelden eşya (75.03 hariç)

76. Fasıl

Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.01.20 ve 76.02 hariç)

78. Fasıl

Kurşun ve kurşundan eşya (78.02 hariç)

79. Fasıl

Çinko ve çinkodan eşya (79.01.12 hariç)

80. Fasıl

Kalay ve kalaydan eşya (80.02 hariç)

81. Fasıl

Diğer adi metaller; Sermetler, bunlardan eşya (81.12 hariç)

 

*Tahlil metotlarında gerekli olan kimyasal madde ve sarf malzemelerinin mevcut olması halinde yapılabilmektedir.

 

Laboratuvardaki cihazlarda bakım, onarım ve arıza olması durumunda analiz işlemleri yapılamamaktadır.