“Aldatıcı İşlem ve Davranış” Fiilinin Kaçakçılıkla Mücadele ve Gümrük Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “Aldatıcı İşlem ve Davranış” Fiilinin Kaçakçılıkla Mücadele ve Gümrük Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

Duyuru Özeti:

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun “Kaçakçılık Suçları “ başlıklı 3/2 maddesinde:

“Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Denilmektedir.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Ticaret Bakanlığı’na yönelik 02.08.2019 tarihli yazısında;

Aldatıcı İşlem ve Davranış”  fiilinin hangi icra hareketlerinden veya somut/maddi fiillerden ibaret olduğu hususunun Kanunda açıkça belirtilmediğinden, basit hata ve dikkatesizliklerden kaynaklı durumlarda dahi Kabahatler Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken fiillerin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirildiği,

Ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı söz konusu ibarenin kanun metninden çıkarılması veya hangi fiillerin bu kapsamda değerlendirileceğine dair net bir düzenlemenin yapılması talep edilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 52302630 sayılı cevabi yazısında:

Bir fiilin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında aldatıcı işlem ve davranış olarak değerlendirilmesinde;


  • Eşya ve/veya ambalajı üzerinde eşyanın vergilendirmeye esas unsurlarının doğru  olarak tespit edilmesini engellemeye yönelik olarak tahrifat yapılması,
  • Gerçeğe aykırı veya sahte belge ibraz edilmesi veya orijinal belge üzerinde tahrifat yapılması,
Hususlarının aldatıcı davranış ve işlemin varlığına yönelik emareler olarak değerlendirilmesi;

Öte yandan, her olayın mutlaka kendi olguları/gerçekleri bağlamında ele alınması ve değerlendirmelerin olay bazında yapılarak “kasıt” unsurunun varlığının somut biçimde ortaya konulması,

Gerektiği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net