Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri için uygunluk yazısı başvurularının başlangıç tarihi 24.06.2013 !!!Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri için uygunluk yazısı başvurularının başlangıç tarihi 24.06.2013 !!!


Bilindiği üzere Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğin uygulanması sırasında yaşanabilecek olası tereddütleri gidermek üzere, Kurumumuza yapılacak başvuruların başlama tarihini de içeren bilgilendirme notu Kurumumuz internet sitesinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yayınlanmıştır. 


Bu çerçevede uygunluk yazısı almak üzere Kurumumuza yapılacak başvuruların başlangıç tarihi 24/06/2013 olarak değiştirilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.