AB Vize Yönetmeliğinin Türkiye Ekonomisine Etkileri AnketiAB Vize Yönetmeliğinin Türkiye Ekonomisine Etkileri Anketi

Dünya Bankası Türkiye Ofisi, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ni değerlendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı’nın da bilgisi dahilinde bir çalışma başlatmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında vize konusunun Gümrük Birliği’nde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olarak ön plana çıkmasından hareketle bir anket hazırlanmıştır.
 
Söz konusu anket soruları Derneğimiz tarafından incelenmiş olup vize temin işlemlerinde yaşanan sorunların ilgili birimlere iletilmesi açısından anketin yanıtlanması sektörümüz için büyük önem arz etmektedir. İlgili anket tüm soruların yanıtlanması ve “bitti” seçeneğinin tercih edilmesi ile son bulmaktadır.
 
Sektörümüz için kritik öneme sahip 2, 15, 16, 21,25 ve 26 ıncı sorulara verilecek yanıtların yaşanan sorunların ilgili birimlere iletilmesinde çok önemli ölçüde etkili olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, anılan anketin yanıtlanmasında vizeler konusunda yaşanan en küçük sıkıntıların/sorunların dahi ankette belirtilmesi, yapılacak iyileştirme sonuçlarına yansıması açısından büyük önem arz etmektedir. 
 
Bahse konu anketin uluslararası taşıma yapan tüm firmalar tarafından doldurulması önem arz etmekte olup, anketin doldurulması aşamasında yardımcı olması amacıyla hazırlan bilgi dokümanı aşağıdaki dosyada yer almaktadır.
 
İnternet üzerinden online doldurulabilecek ankete aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz.

https://www.surveymonkey.com/s/S59Z5P2

<< Geri dön 

  Dosyalar

• Vize Anket Yanıtları İçin Yardımcı Bilgiler