AB’nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-Damping ÖnlemiSayı: TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2013/41-6362                                                                                             Mersin, 30/05/2013

Konu: AB’nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-Damping Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.05.2013/120004337 sayılı yazıda; Avrupa Birliği tarafından Arjantin ve Endonezya menşeli “Biodizel” ithalatına karşı 29 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan anti-damping  soruşturması kapsamında,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0006:0025:EN:PDF linkindeki AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde Arjantin’e ton başına 65,24-104,92 Avro, Endonezya’ya ise 0-83,84 Avro arasında değişen geçici anti-damping önlemleri yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Bu minvalde, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.