AB/Anti Damping Soruşturması Hindistan Menşeli Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular” Hk.AB tarafından Hindistan menşeli  7303.00.10 ve 7303.0090 GTİP’li “Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular” ithalatına yönelik anti-damping soruşturması sonucuna göre %15,3 -31,2 oranları arasında değişen geçici önlem uygulanmasına karar verildiği 18 Eylül 2015 tarihli AB Resmi gazetesinde yayımlanmıştır.
Bu durumun söz konusu ürünlerin AB ‘ye ihracatında Hindistan menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/898-17958                                                                                                                                                                                                                                 
Konu: AB / Anti-Damping Soruşturması

                                                        SİRKÜLER (D-2015)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Hindistan menşeli “Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular” (7303.00.10 ve 7303.00.90 GTİP’li) ithalatına yönelik olarak 20 Aralık 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %15,3-31,2 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmiş olup, konuya ilişkin 18 Eylül 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshası ekte yer almaktadır. Bu çerçevede; söz konusu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB pazarına ihracatında Hindistan menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
 
Özkan AYDIN
Genel Sekreter