AB Anti-damping Soruşturması Bisiklet hk.Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/93-6799                                                                                       Mersin,  10/06/2013

Konu: AB Anti-damping Soruşturması Bisiklet hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

“Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Bisiklet” (8712.00.30 ve 8312.00.70 GTİP ‘li) ürün grubu ithalatına karşı 9 Eylül 1993 tarihinde %30,6 oranında anti-damping önlemi uygulaması kararı alınmış olup, mezkur önlem 18 Ocak 1997 tarihinde ” Bazı Bisiklet Parçaları ” ürün grubunu da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Öte yandan, mezkûr soruşturmaya ilişkin 29 Nisan 2004 tarihinde başlatılan idari gözden geçirme sonucunda, 14 Temmuz 2005 tarihinden itibaren hâlihazırda %30,6 oranında uygulanmakta olan önlemin %48’e yükseltilmesi karara bağlanmıştır. Buna ilaveten, bahse konu soruşturmaya dair 9 Mart 2012 tarihinde bir idari gözden geçirme soruşturması daha başlatılmış olup anılan soruşturma neticesine 05/06/2013 tarih ve L 153/17 sayılı AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, ÇHC’ ne karşı %0 – %48 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi konulmasına hükmedilmiştir.

Ayrıca, bahsi geçen soruşturmanın Endonezya, Malezya, Sri Lanka ve Tunus’tan yapılan “Bisiklet” ithalatına karşı genişletilmesine ilişkin 25 Eylül 2012 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda, 05/06/2013 tarih ve L 153/15 sayılı AB Resmi Gazetesi örneğinden de anlaşılacağı üzere, %48 oranındaki bu ülkelere de uygulanması karara bağlanmakla birlikte Endonezya, Sri Lanka ve Tunus menşeli bazı firmalar bu önlemden muaf tutulmuştur.” denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.