8539.50.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Led Ampuller” Tanımlı Eşyaya İlişkin KKDF Uygulaması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Led Ampuller

Konu: 8539.50.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Led Ampuller” Tanımlı Eşyaya İlişkin KKDF Uygulaması Hakkında 

Duyuru Özeti:

 

01/01/2017 tarihinde Türk Gümrük Tarife cetvelinde yapılan değişikliğe kadar 8543.70.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılmakta olan ve KKDF’ye tabi tutulan “Led Ampuller”  tanımlı eşya, değişiklik sonrası8539.50.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılmaya başlanmıştır.

2015/7511 sayılı Karar eki listede KKDF kesintisi oranı % 0 (Sıfır) olarak belirlenen 85 nci fasıl altında sınıflandırılan, ayrıca bu düzenlemeden hariç tutulacak eşyalar arasında da belirtilmeyen ve halihazırda 8539.50.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan eşyanın KKDF kesintisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüt olduğu belirtilerek konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş talep edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 8539.50.00.00.00 GTİP numaralı eşyanın anılan Kararnamenin yayımlandığı tarihte 8543.70.90.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılmakta olduğunu, Kararname eki listede 8543.70 tarife alt pozisyonu parantez içi hükümle kapsam dışında tutulduğundan söz konusu malın vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
 
Konuya ilişkin özelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]