8525.80.99 Kombine Nomanklatürde Yer Alan Eşyaya İlişkin Tarife Sınıflandırmasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 8525.80.99 Kombine Nomanklatürde Yer Alan Eşyaya İlişkin Tarife Sınıflandırmasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında

Duyuru Özeti:

6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nin Ekinin 10 uncu satırının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 29 seri no.lu Tebliğ 03/02/2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu satırda aşağıda detaylarına yer verilen 8108.90.90 kombine nomanklatürde sınıflandırlan eşya yer almaktaydı.

 

Sıra No

Eşyanın Tanımı

Gerekçeler

10

Ekstra sert, renklendirilmiş titanyum alaşımlı, yaklaşık olarak 12 mm uzunluğunda, sert, silindirik şekilli ve dişli ürün.
Eşyanın gövdesi boyunca sabit 3 mm'lik dış yarıçapı vardır ve tüm gövdesine asimetrik şekilde diş açılmıştır. Eşyanın baş kısmı bulunmakta olup; Eşyayı sıkıştırma biriminin ucuna sabitleyebilmek için başına da diş açılmıştır.
Ürün implant vidalar için ISO/TC 150 standardına uygundur ve kırık tedavisi amacıyla travma cerrahisi alanında kullanılmak üzere sunulmaktadır. Eşya, özel aletler yardımıyla vücuda monte edilmeye yöneliktir.
Eşya steril ambalaj içinde ithal edilmekte olup; üzerindeki numara sayesinde üretim ve dağıtım süreçlerinde izlenebilmektedir.

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 15. Bölümün 2(a) ve 3 no.lu notu, 90. Fasıl 1(f) notu, 8108, 8108.90, 8108.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Eşya, travma cerrahisinde kullanılmaya yönelik olmakla birlikte, adi metalden vidadır. Kullanım alanına bakılmaksızın, adi metalden vidalar 15. Bölüm 2(a) notu çerçevesinde genel kullanıma mahsus eşya olarak kabul edilir. 90. Fasıl 1(f) notu nedeniyle eşyanın 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılması olanağı da bulunmamaktadır.
Sonuç olarak ürün, 8108.90.90 KN kodu altında "titanyumdan diğer eşya" olarak sınıflandırılmıştır.

 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.